MMSC Szimuláció

Feladat:

A Multimedia Messaging Service (MMS) úgy működik, hogy az üzenetet küldő előfizető, miután elkészítette az üzenetet, nem közvetlenül a címzethez juttatja azt el, hanem Multimedia Messaging Service Center (MMSC)-nek a mobil hálózatban. Ennek a szervernek a feladata, hogy kézbesítse az üzenetet a címzettnek, illetve tárolja az azt mindaddig, amíg a kézbesítés nem lehetséges. Szimuláljuk ezt a rendszert taszkok segítségével. A szimuláció egy megadott ideig működjön, eközben az előfizetők véletlenszerű másik előfizetőknek küldjenek üzeneteket. A program készítsen naplót a bekövetkezett eseményekről.

Megoldó program

A megoldás:

With Ada.Text_IO; Use Ada.Text_IO;
With Ada.Numerics.Discrete_Random;
With Ada.Numerics.Float_Random; Use Ada.Numerics.Float_Random;
With DeQue_G;
Procedure MMSC is

  SIMULATION_PERIOD : constant Duration := 10.0;
  MSGPROB : constant Float := 0.2;
  N: constant Integer := 20;

  Subtype Message is String(1..20);
  Type MsIsdn is new Integer range 1..N;

  Protected Screen is
   Procedure Put_Line(S: String);
  End Screen;

  Protected type Flag(INITIAL_VALUE: Boolean := False) is
   Procedure Set(V: Boolean := True);
   Function Get return Boolean;
  Private
   VALUE : Boolean := INITIAL_VALUE;
  End Flag;

  FINISH : Flag;

  Task type Subscriber is
   Entry Init(NUMBER : MsIsdn );
   Entry ReceiveMsg(FROM : MsIsdn ; MSG: Message);
  End Subscriber;

  Task MMSCenter is
   Entry Send(FROM: MsIsdn; TO: MsIsdn; MSG: Message);
  End MMSCenter;

  Protected body Screen is
   Procedure Put_Line(S: String) is
   Begin
     Ada.Text_IO.Put_Line(S);
   End Put_Line;
  End Screen;

  Protected body Flag is
   Procedure Set(V: Boolean:= True) is
   Begin
     VALUE := V;
   End Set;

   Function Get return Boolean is
   Begin
     Return VALUE;
   End Get;
  End Flag;

  Function Flip(P: Float := 0.5) return Boolean is
  G: Ada.Numerics.Float_Random.Generator;
  Begin
   ReSet(G);
   Return (Random(G) '_');
  G   : MsIsdnRND.Generator;
  Begin
   SND(1..18):="Hello! I love you!";
   ReSet(G);
   Accept Init(NUMBER: MsIsdn) do
     OWN := NUMBER;
   End;
   While not FINISH.Get loop
     If Flip(MSGPROB) then
      OTHER := Random(G);
      MMSCenter.Send(OWN, OTHER, SND);
      Screen.Put_Line(MsIsdn'Image(OWN) & " sent a message to "&
              MsIsdn'Image(OTHER)&": "&SND);
     End if;
     Select
      Accept ReceiveMsg(FROM: MsIsdn; MSG: Message) do
        M := MSG;
        F := FROM;
      End;
      Screen.Put_Line(MsIsdn'Image(OWN) & " got a message from "&
              MsIsdn'Image(F)&": "&M);
     Or
      Delay 0.1;
     End select;
   End loop;
   Loop
     Select
      Accept ReceiveMsg(FROM: MsIsdn; MSG: Message) do
        M := MSG;
        F := FROM;
      End;
      Screen.Put_Line(MsIsdn'Image(OWN) & " got a message from "&
              MsIsdn'Image(F)&": "&M);
     Or
      Terminate;
     End select;
   End loop;
  End SubScriber;

  CUSTOMER_BASE : Array(MsIsdn) Of Subscriber;

  Task body MMSCenter is
  Type MsgData is record
   SENDER  : MsIsdn;
   RECIPIENT : MsIsdn;
   MSG    : Message;
  End record;
  Package MsgQue is new DeQue_G(MsgData); Use MsgQue;

  M    : MsgData;
  MESSAGES : DeQue;
  Begin
   While (not FINISH.Get) or else (Length(MESSAGES)>0) Loop
     Select
      Accept Send(FROM: MsIsdn; TO: MsIsdn; MSG: Message) do
        HiExt(MESSAGES,MsgData'(FROM,TO,MSG));
      End Send;
      Screen.Put_Line("MMSC: Message received. Number of messages: "&
              Integer'Image(Length(MESSAGES)));
     Or
      Delay 0.1;
     End select;
     If Length(MESSAGES) > 0 Then
      M := LoV(MESSAGES);
      Select
        CUSTOMER_BASE(M.RECIPIENT).ReceiveMsg(M.SENDER,M.MSG);
        LoRem(MESSAGES);
        Screen.Put_Line("MMSC: Message delivered. Number of messages: "&
                Integer'Image(Length(MESSAGES)));
      Or
        Delay 0.1;
      End select;
     End if;
   End loop;
  End MMSCenter;

  Procedure Init is
  Begin
   For I in MsIsdn loop
     CUSTOMER_BASE(I).Init(I);
   End loop;
  End Init;

  Procedure Stop is
  Begin
   FINISH.Set;
  End Stop;

Begin
  Init;
  Delay SIMULATION_PERIOD;
  Stop;
End MMSC;


Utoljára módosítva: 2002. december 5.
Készítette: Pécsy Gábor (Pici )