Nyúl és a Vadász

Feladat:

A Vadász a mező szélén áll és onnan lő a Nyulra, aki a mezőn keresztül próbálja elérni az erdőt. A Vadász először megnézi, hogy hol van a Nyúl, majd megtölti a puskáját és odalő. Szimuláljuk a fenti folyamatot taszkok és védett objektumok segítségével. A szimuláció addig tartson, amíg a Nyúl el nem éri az erdőt, vagy a Vadász le nem lövi. A program készítsen eseménynaplót a képernyőre.

Megoldó program

A megoldás:

With ProtScreen; Use ProtScreen;
With Ada.Numerics.Discrete_Random;
Procedure Rabbit is
  Subtype Position is Integer range 1..80;
  Subtype JumpRange is Integer range 1..3;
  START_HERE: constant Position := 21;
  LOADING  : constant Duration := 0.1; -- Hunter loading time;
  REST_A_BIT: constant Duration := 0.1;

  Protected Field is
   Function WhereIsTheRabbit return Position;
   Function GameOver return Boolean;
   Procedure ShootIt(P: Position);
   Procedure Jump(P: JumpRange);
   Function IsRabbitAlive return Boolean;
  Private
   RABBIT_POS  : Position:= START_HERE;
   RABBIT_ALIVE : Boolean := True;
  End Field;

  Protected body Field is
   Function WhereIsTheRabbit return Position is
   Begin
     Return RABBIT_POS;
   End;

   Function GameOver return Boolean is
   Begin
     Return not RABBIT_ALIVE or else RABBIT_POS = Position'Last;
   End GameOver;

   Procedure ShootIt(P: Position) is
   Begin
     RABBIT_ALIVE := (RABBIT_POS = Position'Last) or else (RABBIT_POS /= P);
   End;

   Procedure Jump(P: JumpRange) is
   Begin
     If RABBIT_POS < (Position'Last - P) then
      RABBIT_POS := RABBIT_POS + P;
     Else
      RABBIT_POS := Position'Last;
     End if;
   End Jump;

   Function IsRabbitAlive return Boolean is
   Begin
     Return RABBIT_ALIVE;
   End IsRabbitAlive;
  End Field;

  Task Hunter;
  Task Rabbit;

  Task body Hunter is
   P : Position;
  Begin
   While not Field.GameOver loop
     P:=Field.WhereIsTheRabbit;
     Delay LOADING;
     Put_Line("Hunter: I shoot at "&Position'Image(P));
     Field.ShootIt(P);
   End loop;
   If Field.IsRabbitAlive then
     Put_Line("Hunter: That goddamm Rabbit has escaped again..!! %#$%#@%");
   Else
     Put_Line("Hunter: What a Rabbit! We'll party tonight!!!!");
   End if;
  End Hunter;

  Task body Rabbit is
   Package JGen is new Ada.Numerics.Discrete_Random(JumpRange); Use JGen;
  G: Generator;
  Begin
   ReSet(G);
   While not Field.GameOver loop
     Field.Jump(Random(G));
     Put_Line("Rabbit: I'm at "&Position'Image(Field.WhereIsTheRabbit));
     Delay REST_A_BIT;
   End loop;
   If Field.IsRabbitAlive then
     Put_Line("Rabbit: Looser Hunter!!!");
   Else
     Put_Line("Rabbit: oohh noooo!");
   End if;
  End Rabbit;

Begin
  Null;
End Rabbit;


Utoljára módosítva: 2002. december 10.
Készítette: Pécsy Gábor (Pici)